Zmiana ruchu w obrębie Starego Miasta i Rynku- kolejny etap Rewitalizacji Odnowa

Gmina Milicz realizuje kolejny etap projektu: Milicz Rewitalizacja OdNowa. Tym razem zostanie wdrożone UPORZĄDKOWANIE RUCHU w rejonie RYNKU I STAREGO MIASTA.

  • Zostaną wprowadzone pewne zmiany w organizacji ruchu drogowego i pieszego. Od 17 sierpnia 2021 r. ulica Działkowa będzie ulicą dwukierunkową. Zmieni się tu także sposób parkowania. Do tej pory można było parkować w zatoczkach sposobem skośnym, teraz będzie można tylko równolegle. Nie będzie można parkować po przeciwnej stronie zatoczek wzdłuż chodnika. Zmiana ta pozwoli uzyskać nowy kanał komunikacyjny z ulicy Wojska Polskiego do ul. Krotoszyńskiej, co także rozładuje ruch na skrzyżowaniu ul.1 Maja z ul. Wojska Polskiego. Od 3 września ul. Wrocławska będzie ulicą jednokierunkową z wyznaczonym “kontrapasem” dla ruchu rowerowego. Ulicą Wrocławską będzie można dojechać do Rynku przez ulicę Garncarską.

Ruch rowerowy w tym kierunku będzie odbywał się po prawej stronie jezdni. Jednak rowerem, w przeciwieństwie do samochodu będzie można wyjechać z ul. Lwowskiej na ul. Wrocławską korzystając z wyznaczonego „kontraruchu rowerowego” po lewej stronie jezdni. Zmieni się też system parkowania – teraz można parkować równolegle do krawężnika po prawej stronie ulicy, od 3 września parkowanie będzie skośne, „w jodełkę.” Dzięki tej zmianie zwiększy się ilość miejsc parkingowych przy ul. Wrocławskiej oraz połączone zostaną istniejące ścieżki rowerowe z staromiejskim traktem rowerowym.

Dla poprawy bezpieczeństwa zostaną wyznaczone “strefy zamieszkania” na obszarze Rynku, ul. Rzecznej, ul. Kuźniczej, ul. Długiej, ul. Kościelnej, ul. Zamkowej. Oznacza to, że w tych rejonach pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem, pojazd ma ograniczoną prędkość do 20 km/h oraz parkowanie może nastąpić tylko w wyznaczonych miejscach. Z ruchu kołowego zostanie wyłączona ulica Lwowska i Polska ( za wyjątkiem dostawców oraz rowerzystów). Poza tym planowane jest wprowadzenie stref płatnego parkowania. Ta zmian przyczyni się do uporządkowania i wymuszenia rotacji na zajmowanych stanowiskach postojowych. Płatna strefa parkowania obowiązywać ma w dni powszednie w godz. 8.00-18.00, na ul. Działkowej i parkingu na targowisku od 8.00-15.00. Wdrożenie tego ostatniego planu w życie uzależnione jest od decyzji Rady Miejskiej w Miliczu. Przedmiotowa uchwała ma być procedowana na sesji 4 sierpnia 2021 r.

Skip to content