Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw obowiązkowe …

Od 1 lipca 2021 wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw w gospodarstwach domowych i budynkach niemieszkalnych. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Szczegółowe informacje dot. procesu składania deklaracji można znaleźć broszura_sierpien_2021_002 lub dzwoniąc do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 71 38 04 357.

Druki deklaracji do pobrania:

deklaracja-A-30.06.2021 dla budynków mieszkalnych

deklaracja-B-30.06.2021 dla budynków niemieszkalnych

UWAGA! Wydrukowanych i wypełnionych deklaracji NIE MOŻNA przesyłać drogą elektroniczną ( takie deklaracje nie będą ewidencjonowane). Wydrukowaną deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Miliczu w Punkcie Obsługi Mieszkańców pok. 15. lub wysłać drogą listowną na adres Urzędu. 

Skip to content