Nieruchomości na sprzedaż

Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz podaje do publicznej wiadomości :

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNEJ LICYTACJI (Przetarg Ustny) sprzedaży  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Milicz, woj. dolnośląskie, powiat milicki, gmina Milicz oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 10/10 AM 15 o powierzchni 2 000 m2 KW WR1M/00027796/3
oznaczonej symbolem: US1- tereny usług, sportu i rekreacji 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/226|2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 grudnia
 w sprawie uchwalenia MPZP podstawowym przeznaczeniem działki jest:
1) tereny sportu i rekreacji
2) tereny zabudowy usługowej


Licytacja odbędzie się :
7 października 202l roku (czwartek) o godz. 8.00
w biurze Zarządu Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Milicz,  mieszczącego się w budynku Krytej Pływalni
,,milickaFALA” na I piętrze przy ul. Kombatantów 3, 56-300 Milicz

Obwieszczenie o publicznej licytacji – OTWÓRZ

Skip to content