Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Nowy Zamek

Burmistrz Gminy Milicz ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Milicz, księga wieczysta nr WR1M/ 00029749/3, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 112/4 AM 2 o powierzchni 0,2408 ha, obręb Nowy Zamek. 

> cena wywoławcza –  53 000 zł

( 92,45% ceny osiągniętej w przetargu zostanie opodatkowane 23% podatkiem VAT,

od pozostałych 7,55 % ceny osiągniętej w przetargu nie będzie naliczany podatek VAT) 

> wadium –  4 000 zł

Przetarg odbędzie się 25 listopada 2021 r. o godz. 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Miliczu ul. Trzebnicka 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (z podaniem numeru działki) przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu w Banku Spółdzielczym w Miliczu nr konta 72 9582 0000 2000 0000 0358 0004 do dnia 19 listopada 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu.

 ogłoszenie o przetargu – Nowy Zamek 112-4

 

 

Skip to content