Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego

Burmistrz Gminy Milicz ogłosił ,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. na terenie Gminy Milicz.’’

http://bip.milicz.pl/a,30289,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-organizacji-wychowania-przedszkol.html

Termin składania ofert upływa 25 kwietnia 2022 r.

Skip to content