NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA

Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Milicz można otrzymać na inwestycje związane z wymianą/likwidacją lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na:

a) nowoczesne źródło ciepła: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);

b) podłączenie budynków do lokalnej/miejskiej sieci ciepłowniczej;

c) zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE): kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe (Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu Art. 2 pkt 19) Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20.02.2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148 z poźń. zm.).

3. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj. posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia m. in.: zgodnie z wymogami prawa budowlanego, geologicznego, energetycznego, lokalnego itp.

4. Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem: pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, pieców objętych ochroną konserwatorską, występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego (kominek nie służy do ogrzewania lokalu/budynku mieszkalnego). W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU
1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w biurze podawczym (pokoju nr 15, na parterze) Urzędu Miejskiego w Miliczu ulica Trzebnicka 2, 56-300 Milicz w terminie od dnia 11 kwietnia 2022r. do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godziny 15.30. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Miliczu).

Wszystkie szczegółowe informacje dot.naboru wniosków oraz dokumentacja potrzebna do ich składania znajduje się poniżej oraz  w zakładce: ochrona środowiska- dotacje środowiskowe- piece.

Ogłoszenie o naborze

Wymień stary piec na nowy 

1. wniosek o udzielenie dotacji

2. szczegółowe informacje dotycząc przetwarzania danych osobowych przez UM

3. oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością

4. oświadczenie o likwidacji źródła ciepła

5. oświadczenie o zamieszkaniu

6. wniosek o wypłatę dotacji

7. oświadczenie o kwalifikowalności VAT

8. Uchwała nr XLII-274-2017

 

 

Skip to content