Konsultacje Społeczne Gminy Milicz

KONSULTACJE SPOŁECZNE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY MILICZ

Szanowni Państwo,
Przystępujemy do opracowania nowego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Milicz. Pierwszym etapem jest wskazanie, na podstawie określonych wskaźników, obszaru zdegradowanego. Zachęcamy do zapoznania się z diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Milicz, którą wykonano zgodnie z metodyką zapewniającą spełnienie wymogów Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Konsultacje społeczne rozpoczną się 6 maja i potrwają do 5 czerwca 2022 r. i dotyczą projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Milicz.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.
Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:
• na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.milicz.pl/Article/get/id,25425.html
• na stronie internetowej www.milicz.pl
• na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
• w mediach społecznościowych.

Zachęcamy również do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym on-line, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiona metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Milicz. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 maja 2022 r. o godzinie 16:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 11 maja 2022 r. klikając w podany link:
https://forms.office.com/r/axF6SSxnHK

Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.
Czekamy na Państwa udział w konsultacjach!

Mapa obszaru zdegradowanego do pobrania pod linkiem (załącznik_nr1_do_uchwały) : Konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Milicz | Urząd Miejski w Miliczu

zarządzenie 845

29.04.Zarządzenie_z_załącznikami

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Milicz

 

 

 

Skip to content