Otwarty konkurs ofert do Rządowego Programu „Sportowe Wakacje +

Uwaga organizacje pozarządowe❗️

Rusza nabór wniosków do Programu „Sportowe Wakacje +”⚽️🏓🏐🤼🏊‍♀️
Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

📍 Zadania realizowane w ramach konkursu

✅Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.

✅Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego.
✅Wspieranie organizacji ogólnodostępnych imprez lekkoatletycznych na poziomie ogólnopolskim – Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie – wyłonienie operatora krajowego.
✅Wspieranie upowszechniania strzelectwa – wyłonienie operatora krajowego.

❓O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania 1-3, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

❗️Terminy składania ofert:

➡️Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci
i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
należy przesyłać elektronicznie w terminie⌛️do 1 czerwca 2022 roku (do godziny 23:59:59).

➡️Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego ➡️Wspieranie organizacji ogólnodostępnych imprez lekkoatletycznych na poziomie ogólnopolskim – Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie – wyłonienie operatora krajowego.

➡️Wspieranie upowszechniania strzelectwa – wyłonienie operatora krajowego.
należy przesyłać elektronicznie w terminie do ⌛️ 25 maja 2022 roku (do godziny 23:59:59).

‼️Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl.‼️

ℹ️ Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/…/program-sportowe-wakacje–edycja-2024

Skip to content