Zapisy na bezpłatną pomoc prawną

Informujemy, że jest możliwość korzystania z modułu zapisów publicznych w systemie NPP-NPO dla klientów chcących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Dla każdego powiatu została przygotowana witryna prowadząca potencjalnych interesantów do kalendarza wizyt z umożliwieniem im dokonania samodzielnego zapisu.
Adres witryny: https://np.ms.gov.pl/dolno%C5%9Bl%C4%85skie/milicki

Skip to content