Wniosek o dodatek węglowy

✅Od dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Miliczu można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego.

👉Wniosek można pobrać ze strony https://opsmilicz.com.pl/wnioski/
‼️ UWAGA WAŻNE ‼️ – jeżeli ktoś nie ma możliwości wydrukowania wniosku, to druki papierowe zostały zamówione i czekamy na ich dostarczenie do urzędu, co prawdopodobnie nastąpi w przyszłym tygodniu ‼️

Wnioski można składać na 2 sposoby:
• elektronicznie na skrzynkę ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
• tradycyjnie (papierowo) w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu (w siedzibie Urzędu Miejskiego).

📌Wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość) i jego gospodarstwa domowego.

📌Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

📌Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy.

Skip to content