Komunikat PPIS w Miliczu – wodociąg Brzezina Sułowska: Łąki, Łąki-Gajówka

Komunikat PPIS w Miliczu w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu Brzezina Sułowska w miejscowości: Łąki, Łąki – Gajówka

Skip to content