SPOSOBY OCHRONY I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO

Przede wszystkim uprzejmie prosimy, aby przeczytali Państwo tekst i  zalecenia z załączników w całości i ze zrozumieniem.

W przypadku zaistnienia zdarzenia radiacyjnego media ogólnopolskie, kolejno media lokalne, będą informować o rodzaju zagrożenia i sposobie postępowania – czy wymaga ono przebywania w ukryciu doraźnym, czy też nie. Opracowując poniższe zalecenia, staramy się szczególnie zadbać o powszechność wiedzy na temat, który wcześniej mógł wydawać się nieprawdopodobny. Obecnie zwiększenie zagrożenia o charakterze radiacyjnym, wynika z agresji zbrojnej Rosji na terytorium Ukrainy. Wobec tego przedstawione zalecenia mogą nie mieć zastosowania w pełni. Rodzaj postępowania będzie zależny m.in. od odległości zdarzenia, aktualnych warunków atmosferycznych.

Niemniej jednak warto zgromadzić podstawowe artykuły i mieć świadomość czym charakteryzuje się niebezpieczeństwo, aby zachować spokój i opanowanie. Pamiętajmy, że społeczeństwo świadome to społeczeństwo dobrze zorganizowane.

zdarzenia radiacyjne

Poradnik_Bądź_Gotowy

 

Skip to content