Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Burmistrz Gminy Milicz ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie:

– pomoc społeczna oraz ochrona i promocja zdrowia: http://bip.milicz.pl/a,30717,otwarty-konkurs-ofert-pomoc-spoleczna-oraz-ochrona-i-promocja-zdrowia-2023.html

– sport: http://bip.milicz.pl/a,30716,otwarty-konkurs-ofert-sport-2023.htmlTermin składania ofert upływa 7 grudnia 2022 r.

Skip to content