Dolnośląskie Śniadanie Biznesowe dla MŚP

Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Michał Rado Prezes Zarządu DAWG Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej oraz Piotr Lech, Burmistrz Gminy Milicz mają zaszczyt zaprosić na Dolnośląskie Śniadanie Biznesowe dla MŚP, które odbędzie się w czwartek 23.02.2023 r. o godz. 09:00 w Starej Rzeźni przy ul. Szewskiej 4b w Miliczu.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną:
▪️ oferta nowego inkubatora przedsiębiorczości triQube tworzonego przez DAWG,
▪️ oferta wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w postaci dotacji, pożyczek i projektów,
▪️ możliwości wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027,
▪️ kwestie dotyczące propozycji dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców.
Po prezentacjach przewidziana jest dyskusja, możliwość zadawania pytań oraz poczęstunek.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 21.02.2023 r. pod numerem telefonu: 713804335

Plan spotkania
• 9:00 – 9:10 – powitanie gości, przedstawienie założeń i programu spotkania
• 9:10 – 9:30 – prezentacja agencji gospodarczej – oferta wsparcia dla przedsiębiorców, inkubator przedsiębiorczości – oraz założeń projektu dobrowolnego ZUS dla MŚP
• 9:30 – 9:50 – prezentacja możliwości wsparcia MŚP w nowej perspektywie Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 r.
• 9:50 – 10:10 – dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi
• 10:10 – 11:00 – poczęstunek, rozmowy kuluarowe

Skip to content