Ważny komunikat dotyczący preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych w Gminie Milicz

W celu przyśpieszenia dostaw węgla dla gospodarstw domowych, prosimy wszystkie osoby, które złożyły w Urzędzie Miejskim w Miliczu wniosek o preferencyjny zakup węgla o dokonywanie wpłat za węgiel na wskazany niżej rachunek bankowy bez uprzedniego telefonu z Urzędu.

Wpłat można dokonywać za ilość węgla zgodną ze złożonym wnioskiem lub mniejszą.

Od następnego dnia po wpłacie można sprawdzić we właściwym składzie węgla czy wnioskodawca został ujęty na wykazie na podstawie którego wydawany jest węgiel. Sposób i termin odbioru węgla proszę uzgadniać z właściwym składem węgla.

Nr rachunku bankowego do wpłat: 75 9582 0000 2000 0000 0358 0241.

Skip to content