Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020 – 2030 „Planuję długie życie”

Głównym celem Programu jest dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce.
Zakładamy, że cele Programu w tym obszarze będą osiągane, dzięki realizacji szeregu działań nakierowanych w szczególności na rozwój profilaktyki wczesnej nowotworów złośliwych, polegających na utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia oraz na profilaktyce pierwotnej (I fazy), polegającej na zapobieganiu chorobom przez kontrolowanie czynników ryzyka, ze szczególnym nastawieniem na raka szyjki macicy, raka piersi, raka jelita grubego, raka płuc.

Celem zwiększenia świadomości społeczeństwa i jego edukacji realizujemy działania zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym polegające w głównej mierze na działaniach informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych przeciwdziałających zachorowaniom na nowotwory, w tym:

1.działania promujące aktywny tryb życia;
2.działania promujące zdrowe odżywianie;
3.działania na rzecz ograniczenia palenia tytoniu;
4.działania na rzecz ograniczenia spożywania alkoholu;
5.działania na rzecz profilaktyki nowotworów złośliwych skóry, w szczególności czerniaka złośliwego;
6.działania na rzecz zwiększenia zgłaszalności na badania przesiewowe;
7.działania promujące karmienie piersią.

W działaniach tych szczególną wagę przykładamy do wczesnego wykrywania nowotworów piersi, płuca, jelita grubego i szyjki macicy.

Zachęcamy do otworzenia strony internetowej: https://planujedlugiezycie.pl/ i zapoznania się z bezpłatnymi informacjami.

Skip to content