Granty finansowe z Programu „Działaj Lokalnie” na realizację pomysłów grup mieszkańców.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z siedzibą w Miliczu ogłasza nabór wniosków w konkursie Programu „Działaj Lokalnie” 2023 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Masz pomysł co chciałbyś stworzyć w swoim sołectwie, osiedlu lub chcesz zorganizować konkretne zajęcia dla współmieszkańców?

Wnioski o dofinansowanie projektów, których końcowym rezultatem powinno być osiągnięcie dobra wspólnego według potrzeb mieszkańców sołectw, osiedli, lub grup społecznych mogą składać organizacje pozarządowe oraz grupy mieszkańców niezrzeszone w żadnej organizacji.

Wnioski można składać do dnia 20 maja.

Szkolenia nt. jak złożyć wniosek odbędą się w dniu 26.04.2023 i w dniu 04.05.2023 r.

Szczegółowe informacje o warunkach naboru i skorzystania ze szkoleń dla zainteresowanych zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków dostępnym na stronie internetowej Stowarzyszenia – link: http://www.dzialaj.barycz.pl/ads/view/311

Ośrodek Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Skip to content