Przedszkola niepubliczne objęte systemem “złotówkowym” w gminie Milicz

Szanowni Rodzice❗

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na zapewnienie wychowania przedszkolnego w Gmina Milicz w powiecie milickim, informujemy, że przedszkolami niepublicznymi, które mogą przyjmować dzieci w systemie “złotówkowym” są:

🏫 Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy ul. Kopernika 20, Milicz
🏫 Przedszkole Niepubliczne “Świat Malucha” ul. Armii Krajowej 2, Milicz
🏫 Przedszkole parafialne im. Św. Feliksa Cantalicio ul. Kościelna 3, Milicz
🏫 Niepubliczne przedszkole “Akademia Przedszkolaka” ul. Sulmierzycka 37, Wszewilki
🏫 Przedszkole “mali odkrywcy” ul. Krotoszyńska 13, Milicz


❗ W celu zapisania dziecka, które nie dostało się do Przedszkole Samorządowe w Miliczu
proszę o zgłaszanie się do ww. placówek.


❗Jednocześnie informujemy, że zgłaszając się do przedszkola niepublicznego należy okazać pismo z Urzędu Miejskiego o nieprzyjęciu dziecka do Przedszkola Samorządowego, w którym wskazane będzie, że rodzic dopełnił wszelkich wymagań formalnych określonych w procedurze rekrutacyjnej do Przedszkola Samorządowego.

Skip to content