Granty PPGR – Oświadczenie

𝙊𝙨́𝙬𝙞𝙖𝙙𝙘𝙯𝙚𝙣𝙞𝙖 𝙤 𝙪𝙩𝙧𝙯𝙮𝙢𝙖𝙣𝙞𝙪 𝙚𝙛𝙚𝙠𝙩𝙤́𝙬 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙪 – 𝙒𝙨𝙥𝙖𝙧𝙘𝙞𝙚 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞 𝙯 𝙧𝙤𝙙𝙯𝙞𝙣 𝙥𝙤𝙥𝙚𝙜𝙚𝙚𝙧𝙤𝙬𝙨𝙠𝙞𝙘𝙝 𝙬 𝙧𝙤𝙯𝙬𝙤𝙟𝙪 𝙘𝙮𝙛𝙧𝙤𝙬𝙮𝙢 𝙂𝙧𝙖𝙣𝙩𝙮 𝙋𝙋𝙂𝙍

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Milicz, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do składania przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu (czyli od 20.07.2023 r.) w okresach co 6 miesięcy oświadczenia o utrzymaniu efektów projektu. Na adres e-mail wpisany w umowie, została również przesłana wiadomość.

𝙒𝙤𝙗𝙚𝙘 𝙩𝙚𝙜𝙤 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙬𝙨𝙯𝙚 𝙤𝙨́𝙬𝙞𝙖𝙙𝙘𝙯𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙨𝙞𝙢𝙮 𝙨𝙠ł𝙖𝙙𝙖𝙘́ 𝙬 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙞𝙚 𝟮𝟬.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟮𝟯 𝙧. – 𝟮𝟬.𝟬𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟰 𝙧., w Urzędzie Miejskim w Miliczu (Punkt Obsługi Klienta – pok. 15, parter) lub wysłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie – Granty PPGR”.
Wzór oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Miliczu (Punkt Obsługi Klienta nr 15) lub do pobrania w wiadomości e-mail (na adres, który został wskazany w umowie darowizny) lub do pobrania: http://milicz.pl/wp-content/uploads/2023/12/Oswiadczenie_Grant-PPGR_20.12.2023-20.01.2024_2.doc

𝙋𝙧𝙯𝙮𝙥𝙤𝙢𝙞𝙣𝙖𝙢𝙮, 𝙯̇𝙚 𝙤𝙨́𝙬𝙞𝙖𝙙𝙘𝙯𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙨𝙠ł𝙖𝙙𝙖 𝙧𝙤𝙙𝙯𝙞𝙘 (𝙡𝙪𝙗 𝙥𝙚ł𝙣𝙤𝙡𝙚𝙩𝙣𝙞 𝙪𝙘𝙯𝙚𝙣́) 𝙣𝙖 𝙠𝙩𝙤́𝙧𝙚𝙜𝙤 𝙗𝙮ł𝙖 𝙯𝙖𝙬𝙖𝙧𝙩𝙖 𝙪𝙢𝙤𝙬𝙖. 𝙒 𝙥𝙧𝙯𝙮𝙥𝙖𝙙𝙠𝙪 𝙤𝙨𝙞𝙖̨𝙜𝙣𝙞𝙚̨𝙘𝙞𝙖 𝙥𝙚ł𝙣𝙤𝙡𝙚𝙩𝙣𝙞𝙤𝙨́𝙘𝙞 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙯 𝙪𝙘𝙯𝙣𝙞𝙖 𝙤𝙙 𝙘𝙯𝙖𝙨𝙪 𝙥𝙤𝙙𝙥𝙞𝙨𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙪𝙢𝙤𝙬𝙮 𝙯 𝙧𝙤𝙙𝙯𝙞𝙘𝙚𝙢, 𝙤𝙨́𝙬𝙞𝙖𝙙𝙘𝙯𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙣𝙖𝙙𝙖𝙡 𝙥𝙤𝙙𝙥𝙞𝙨𝙪𝙟𝙚 𝙧𝙤𝙙𝙯𝙞𝙘.

Skip to content