II nabór wniosków do programu “Ciepłe mieszkanie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór do drugiej edycji programu “Ciepłe Mieszkanie II”. Dofinansowanie będzie skierowane do budynków wielorodzinnych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w którym założona jest wspólnota.

Wypełniony formularz wyrażający chęć udziału w programie należy dostarczyć do urzędu Miejskiego w Miliczu do 5 stycznia 2024 roku do godziny 12.00.

Więcej o programie:
https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/cieple-mieszkanie-ii/w_695,podstawowe-informacje
https://www.czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie-2/

Skip to content