Zgłoszenia pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych do dezynfenkcji

Informujemy, że w terminie do końca czerwca b.r. właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Miliczu informację o chęci skorzystania z możliwości dezynfekcji pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych.

Dezynfekcja pojemników i kontenerów jest bezpłatna.

Zgłoszeń należy dokonywać na adres e-mail: k.reszelski@milicz.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 71 38 04 306.

Skip to content