Nabór na ławników

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miliczu w związku z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu przyjmuje w terminie do dnia 1 lipca 2019 roku zgłoszenia kandydatów na ławników do rozpoznania spraw w Sądzie Rejonowym w Miliczu. Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Miejska w Miliczu zgodnie z decyzją Prezesa Sądu dokona wyboru 3 ławników na kadencję 2020-2023. Kwestię wyboru ławników regulują przepisy działu IV rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52) Szczegółowe informacje na temat wyborów zostały zawarte na stronie www.bip.milicz.pl.

Skip to content