Koniec lania wody, zatrzymaj suszę!

W ramach kampanii informacyjnej o suszy, dziś kilka informacji o jej rodzajach i przyczynach.

Rozróżniamy cztery rodzaje suszy:

💧meteorologiczna (długotrwały okres bez opadów lub z nieznacznym opadem);

💧glebowa (rolnicza- spadek wilgotności w glebie niedostateczny do zaspokajania potrzeb rolnictwa);

💧hydrologiczna (spadek poziomu wód powierzchniowych – m.in. rzek, jezior);

💧hydrogeologiczna (opadanie wód podziemnych).

Przyczyny suszy:

💧długotrwałe niedobory opadów:
okres jesienno-zimowy był bardzo ubogi w opady deszczu i śniegu. W Wielkopolsce, na Kujawach i na Dolnym Śląsku opady za grudzień 2019 r. stanowiły jednie 40-60% normy wieloletniej. W styczniu br. na południu kraju odnotowano deficyt opadów sięgający ponad 50% wieloletniej sumy opadów.
💧zimowa susza – ciepła zima i brak pokrywy śnieżnej: Średnia z trzech miesięcy zimowych 2019/2020 – grudnia, stycznia i lutego – wyniosła 3,1 st. C i była wyższa o 1 st. od średniej z lat 1981–2010. Jest określana jako „ekstremalnie ciepłą”.
Zwrócić należy uwagę, że w porównaniu z połową XX w, zimy w Polsce ociepliły się już o 2,5 st. C.
💧zmiany klimatu, im cieplej tym większe parowanie wody z gleby.
💧osuszanie terenów podmokłych, regulowanie rzek, prostowanie koryt rzecznych.
💧słabe działania przeciwdziałające suszy: brak retencji czyli zatrzymywania wody. W Polsce retencjonuje się (zatrzymuje wodę w miejscu, gdzie pada) tylko 6,5 proc. wody opadowej.
💧działalność człowieka, która przyczynia się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych .

Obraz może zawierać: tekst
Skip to content