Uwaga NGO – został ogłoszony konkurs na zadania dla organizacji pozarządowych

7 grudnia 2020 r. Burmistrz Gminy Milicz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie:

– działalność na rzecz dzieci i młodzieży

link do ogłoszenia: http://www.bip.milicz.pl/a,29443,zarzadzenie-nr-5352020-burmistrza-gminy-milicz-z-dnia-7-grudnia-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-otwarteg.html

 

Termin składania ofert upływa 29 grudnia 2020 r.

Skip to content