UMWD ogłosił otwarty konkurs ofert

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2021 r.

Zakres konkursu◀️▶️
Konkurs obejmuje realizację zadania “Poprawa bazy sportowej II edycja”

Kwota dofinansowania💵
Max kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 50% całkowitego kosztu realizacji zadania jednak nie więcej niż 50 000,00 zł

Adresat konkursu: 🆖O
Organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań objętych konkursem w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin realizacji zadań📆📅
10.11.2021-31.12.2021

Termin składania ofert⏳❗️
05.10.2021-26.10.2021

Więcej informacji oraz dokumenty do konkursu na stronieℹ️
https://umwd.dolnyslask.pl/sport/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenia-o-konkursach/2021-rok/

Skip to content