Podpisanie umowy partnerskiej ze Springe coraz bliżej

W lutym 2020 roku został podpisany list intencyjny, w którym włodarze miast: Springe (Niemcy) oraz Milicza zobowiązali się do podjęcia działań zmierzających do oficjalnego i formalnego nawiązania partnerstwa.  (list intencyjny)
Zgodnie z treścią listu, strony będą zabiegać o nawiązywanie współpracy społecznej, gospodarczej, sportowej, kulturalnej i edukacyjnej. W tym celu urzędy, instytucje obu miast będą nawiązywać wspólne kontakty oraz wymieniać się doświadczeniami.
Strony zgodnie podkreśliły, iż  zależy im także na dążeniu do umożliwienia nawiązania kontaktów interpersonalnych pomiędzy mieszkańcami każdego z miast partnerskich, w szczególności młodzieży szkolnej.
Warto dodać, iż w praktyce obustronna szkolna wymiana pomiędzy: I Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Miliczu, a Otto Hahn Gymnasium w Springe funkcjonuje już 25 lat ,tj. od 1995 roku. Młodzież z obu krajów, każdego roku, uczestniczy w wymianie, szkoląc język obcy oraz
poznając kulturę i zwyczaje sąsiada. Jest to najlepsza metoda na doskonalenie kompetencji językowych oraz zdobycie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach.
Podpisanie zatem umowy partnerskiej będzie zarówno  sformalizowanym przypieczętowaniem dotychczasowych działań, ale także otworzy nas na nowe plany sprzyjające współpracy międzynarodowej. 
 
Warunkiem podpisania umowy partnerskiej jest podjęcie stosownych uchwał przez organy stanowiące obu miast. Rada Miasta Springe wyraziła jednogłośnie aprobatę zawiązania współpracy z Miliczem, przyjmując uchwałę 4 czerwca 2020 roku. Radze Miejskiej w Miliczu burmistrz zaproponuje podjęcie tożsamej  uchwały na początku przyszłego roku. 
Wyznaczono także datę podpisania umowy partnerskiej na 24 kwietnia 2021 roku.
 
Warto zauważyć, iż  po podpisaniu umowy, Springe będzie drugim miastem partnerskim (po Wurzen- miasto partnerskie Powiatu Milickiego),  z którym  Ziemię Milicką łączy wspólna historia. Po II wojnie w okolice Springe przesiedlono wielu dawnych mieszkańców. 
 
 
 
Skip to content