Otwarcie drogi w Wodnikowie Górnym

18 grudnia 2020 r.  odbyło się oficjalne otwarcie drogi w Wodnikowie Górnym. To kolejna  inwestycja zrealizowana w tym roku przez Gminę Milicz. Mieszkańcy
Wodnikowa Górnego zyskali odcinek o długości ponad 500 m wraz ze zjazdami i dojściami do posesji. Zadanie to zostało wykonane przez firmę Gembiak & Mikstacki z Krotoszyna.  Piotr Lech, Burmistrz Gminy Milicz dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji: pracownikom Urzędu Miejskiego, mieszkańcom sołectwa Wodników Górny, radnym Rady Miejskiej w Miliczu, którzy popierają inwestycje planowane w naszej Gminie.
Za przeprowadzoną inwestycję również podziękowali: Paulina Kromarek, sołtys Wodnikowa Górnego oraz Andrzej Leszczyszyn, radny Rady Miejskiej w Miliczu.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Łukasz Rokita, zastępca burmistrza Gminy Milicz, Sławomir Strzelecki, Starosta Milicki, przedstawiciel Wykonawcy, Paulina Kromarek, sołtys Wodnikowa Górnego.Inwestycja została zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Skip to content