Nawiązanie partnerstwa z Springe coraz bliżej

W dniu 22 grudnia 2020 roku podczas posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Miliczu  została przyjęta uchwała w sprawie nawiązania współpracy z miastem Springe położonym w kraju związkowym Dolna Saksonia w Republice Federalnej Niemiec.

W jej uzasadnianiu wskazano, iż międzynarodowa współpraca miast jest ważnym instrumentem tworzenia w Europie nowych stosunków międzypaństwowych i międzyregionalnych. Rozwój współdziałania transgranicznego zależy od formalnych możliwości podejmowania przez regiony i jednostki samorządu terytorialnego różnych inicjatyw o zasięgu przekraczającym granice. Podstawą do realizacji takich inicjatyw są umowy partnerskie. Przypomnijmy, iż inicjatorem nawiązania partnerstwa pomiędzy miastami Miastem Milicz a Miastem Springe jest Burmistrz Miasta Springe, a działania zmierzające do podpisania partnerstwa zaczęły się już w lutym 2020 roku, kiedy to  włodarze obu miast  podpisali list intencyjny.
Zgodnie z założeniami, strony będą zabiegać o nawiązywanie współpracy społecznej, gospodarczej, sportowej, kulturalnej i edukacyjnej. W tym celu urzędy, instytucje obu miast będą nawiązywać wspólne kontakty oraz wymieniać się doświadczeniami. Warto dodać, iż w praktyce obustronna szkolna wymiana pomiędzy: I Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Miliczu, a Otto Hahn Gymnasium w Springe funkcjonuje już 25 lat ,tj. od 1995 roku. Młodzież z obu krajów, każdego roku, uczestniczy w wymianie, szkoląc język obcy oraz poznając kulturę i zwyczaje sąsiada. Planowany termin podpisania umowy partnerskiej to 24 kwietnia 2021 roku.

Uchwałę  o wyrażeniu zgody na nawiązanie partnerskich stosunków z miastem Springe Rada Miejska w Miliczu przyjęła jednogłośnie.

 

Skip to content