To jest najpiękniejszy prezent, jaki otrzymałem- Hans Nitschke o tytule Honorowego Obywatela Gminy Milicz

“To jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki otrzymałem do tej pory i mam nadzieję, że sprostałem wymaganiom tego tytułu”- Hans Joachim Nitschke napisał list z wyrazami wdzięczności.

22 kwietnia 2021 roku, Rada Miejska w Miliczu, na wniosek Burmistrza Gminy Milicz, podjęła uchwałę o nadaniu Hansowi Joachimowi Nitschke tytułu Honorowego Obywatela Gminy Milicz. Ze względu na pandemię oraz stan zdrowia Pan Hans nie mógł uczestniczyć w sesji. Przypomnijmy, Hans Joachim Nitschke to wieloletni działacz Partnerstwa Milicko-Żmigrodzkiego, propagator polskiej kultury, promotor Ziemi Milickiej w kraju i zagranicą.

O honorowym tytule, jaki otrzymał od samorządu Gminy Milicz dowiedział się w formie listu.

Parę dni temu otrzymaliśmy od Hansa Joachima Nitschke odpowiedź, w której wyraża wielkie wzruszenie i  radość.

Poniżej prezentujemy treść listu oraz jego tłumaczenie.

“Szanowny Panie Burmistrzu,

Szanowne Panie i Szanowni Panowie z Rady Miejskiej w Miliczu

Z ogromną radością przyjąłem w dniu moich 85.urodzin, 28 kwietnia 2021 r. wiadomość, że otrzymałem tytuł Honorowego Obywatela Gminy Milicz- miejsca mojego urodzenia.

To jest najpiękniejszy prezent urodzinowy jaki otrzymałem do tej pory i mam nadzieję, że sprostałem wymaganiom tego tytułu.

Będę, także w przyszłości, tak długo, jak pozwoli mi na to zdrowie, wraz z Ziomkostwem Milicko-Żmigrodzkim angażował się w sprawy mojego ojczystego miasta.

Wypełnianie idei partnerstwa miast (na które wiele lat pracowałem i co do którego żywiłem wiele nadziei)  jest kolejnym priorytetem w moim życiu.

Ja oraz Ziomkostwo Milicko-Żmigrodzkie jesteśmy Panu burmistrzowi Piotrowi Lechowi z Milicza oraz Panu burmistrzowi Christianowi Springfeld z Springe ogromnie wdzięczni .

Pięknie jest widzieć, wiele przyjaźni pomiędzy byłymi i żyjącymi mieszkańcami Milicza, jak również trwającą od 30 lat wymianę między uczniami.

Mam nadzieję, że partnerstwo miast, jak również wymiana uczniowska będą istnieć jeszcze przez wiele lat,  młodzież będzie dla siebie przyjazna i tolerancyjna.

Dziękuję z całego serca za ten wielki zaszczyt, który został mi przyznany przez miasto Milicz i mam nadzieję, że kiedy  koronawirus przeminie, odwiedzę jeszcze Milicz i jego mieszkańców  i osobiście wszystkim podziękuję.”

 

 

 

 

Skip to content