Ogłoszenie o konkursie ofert

Burmistrz Gminy Milicz ogłosił konkurs ofert.

Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej realizowanego na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu na istniejącym obiekcie sportowym w Gądkowicach, użytkowanym przez kluby sportowe z terenu Gminy Milicz.
Celem realizacji zadania jest poprawa stanu techniczno-funkcjonalnego obiektu sportowego oraz warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych oraz społeczności lokalnej.
Odbiorcami zadania są mieszkańcy gminy Milicz.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP: http://bip.milicz.pl/a,29744,zarzadzenie-nr-638-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert.html

Skip to content