Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Gminy Milicz ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Latkowa, stanowiącej własność Gminy Milicz, księga wieczysta nr WR1M/00030149/7, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 113/10 AM 1 o powierzchni 0,2410 ha, obręb Latkowa. 

Pełna treść ogłoszenia:

http://www.bip.milicz.pl/a,29745,przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej-polozonej-w-miejsco.html

Burmistrz Gminy Milicz ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Latkowa, stanowiącej własność Gminy Milicz, księga wieczysta nr WR1M/00030149/7, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 113/11 AM 1

o powierzchni 0,2746 ha, obręb Latkowa. 

Pełna treść ogłoszenia:

http://www.bip.milicz.pl/a,29746,przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej-polozonej-w-miejsco.html

Skip to content