Spotkanie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wczoraj 6 października br. w Starej Rzeźni w Miliczu odbyło się spotkanie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jak co roku o tej porze członkowie Rady debatowali na temat projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, która ma zostać przedłożona Radzie Miejskiej w Miliczu. Rada w składzie: Krysytna Piosik, Jadwiga Janczura, Natalia Loret-Wiernasz, Magdalena Wichrzycka, Andrzej Kubiak, Wiesław Cerazy, Anna Połubek, zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały.

Skip to content