Dowody osobiste po zmianie ustawy od 8 listopada 2021

Od 8 listopada w Urzędzie Miejskim w Miliczu mieszkańcy mogą złożyć już wnioski o nowe dowody osobiste z 2 cechami biometrycznymi. Z uwagi na dokładną weryfikację wniosków, pobieranie odcisków palców oraz aktywację certyfikatów przy odbiorze dowodów proces obsługi interesantów wydłużył się. Dostępne są nowe formularze wniosków o wydanie dowodu oraz innej dokumentacji związanej z dowodami. Zmieniły się  również zasady składania wniosków o wydanie dowodu oraz odbioru dowodów osobistych.

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych wynikają z dostosowania przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe elementy do warstw graficznej i elektronicznej dowodów osobistych. W związku z wejściem w życie od dnia 7.11.2021 r. przepisów zmieniających ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych są wydawane nowe dowody osobiste.

Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Nie są one pobierane od dzieci poniżej 12 roku życia oraz od osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. Natomiast gdy pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe, to wtedy jest wydawany dowód osobisty bez odcisków palców, który ważny jest 12 miesięcy.

Zmiana ustawy wprowadziła nowe okresy ważności dowodów osobistych.
1) 10 lat – dla osób od 12 roku życia
2) 5 lat – dla osób do 12 roku życia
3) 12 miesięcy dla osób od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

Zmiana ustawy o dowodach spowodowała powrót własnoręcznego podpisu, który jest zamieszczony na dowodzie osobistym. Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12 rok życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć własnoręcznego podpisu (np. z powodu choroby).

 Brak możliwości pobrania odcisków palców ma charakter trwały, wynikający z braku obu dłoni lub braku wszystkich wymaganych palców obu dłoni (wskazujący, środkowy, serdeczny albo kciuk) to takiej osobie wydaje się dowód z terminem ważności 10 lat.

Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu) wydawanego od 4 marca 2019 roku pozostają te same. Dzięki warstwie elektronicznej e-dowód umożliwia między innymi logowanie do portali administracji publicznej (np. gov.pl) i korzystanie z e-usług. Umożliwia także elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty). E-dowód umożliwia również korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Po wprowadzeniu nowych przepisów – składanie online wniosku o dowód będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.
Gmina Milicz jako gmina powiatowa musi zapewnić obsługę mobilną tym mieszkańcom naszego powiatu, którzy z powodu choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie złożyć wniosku w swoich urzędach gmin. Urząd posiada już sprzęt do obsługi mobilnej. Jednakże, z przyczyn niezależnych od urzędu obsługa mobilna na razie nie funkcjonuje. Wyznaczeni pracownicy do obsługi mobilnej będą jeździć do tych mieszkańców, którzy odpowiednio uzasadnią i umotywują swoją sytuację, żeby urzędnik mógł przyjąć wniosek o wydanie dowodu i pobrać odciski palców w miejscu pobytu takiej osoby. Do odbioru dowodu dla takiej osoby można ustanowić pełnomocnika, który będzie się legitymował pełnomocnictwem szczególnym. Gdy nie da się ustanowić pełnomocnika wówczas dowód osobisty będzie musiał dostarczyć urzędnik i wykonać całą procedurę związaną z wydaniem dowodu.

W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów nie będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów tożsamości. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

Nowe dowody osobiste dotarły już do Urzędu Miejskiego w Miliczu. Urzędniczki w okresie od 8 do 23 listopada 2021 roku przyjęły 73 wnioski o wydanie nowych dowodów osobistych.
W okresie od 2 do 24 listopada wydano 100 dowodów osobistych.

Liczba przyjętych wniosków w okresie od 1-31.10.2021 – 168
Liczba przyjętych wniosków w okresie od 8-23.11.2021 – 73

Liczba wydanych dowodów osobistych od 1-31.10.2021 – 127
Liczba wydanych dowodów osobistych od 8- 23.11.2021- 79

Skip to content