Rolniku, dbaj o bezpieczeństwo podczas pracy z maszynami

“Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”, to hasło jednej z aktualnych kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jej celem jest wskazanie rolnikom zagrożeń wypadkowych związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych, sposobów ich likwidowania, a w konsekwencji, zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem. Wśród zdarzeń wypadkowych odnotowanych w 2021 roku, 4 238, tj. 37,6% wszystkich, stanowiły zdarzenia z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych, o 426 więcej niż w 2020 roku.

Większość miała miejsce podczas obsługi:
• ciągników rolniczych (939 wypadków, tj. 22,2%)
• pozostałych maszyn, urządzeń i narzędzi (810 wypadków, tj. 19,1%)
• maszyn i urządzeń do pozyskiwania i obróbki drewna, np. pilarek łańcuchowych
lub tarczowych (759 wypadków, tj. 17,9%).

Z udziałem maszyn i urządzeń najczęstsze były zdarzenia z grup:
• pochwycenie, uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń – 1 398 wypadków, tj. 33,0% wszystkich wypadków z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych
• upadek osób – 1 187, tj. 28,0%
• inne zdarzenia – 531, tj. 12,5%.

Najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych to:
• użytkowanie maszyn niezgodnie z ich przeznaczeniem
• brak przeglądów, używanie urządzeń niezgodne z instrukcją obsługi
• brak osłony i obudowy na odkrytych, ruchomych częściach maszyn
• niewłaściwie zabezpieczanie ładunku podczas transportu przed upadkiem
• brak odzieży ochronnej
• remontowanie sprzętu i maszyn we własnym zakresie bez kwalifikacji i odpowiednich narzędzi.

Prezes KRUS nadaje maszynom i urządzeniom o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym Znak Bezpieczeństwa KRUS” , w formie zezwolenia uprawniającego producenta do oznaczania konkretnego wyrobu znakiem graficznym KRUS. Dostawca występujący o nadanie “Znaku Bezpieczeństwa KRUS” dobrowolnie poddaje swój wyrób atestacji, zarówno pod względem spełnienia wymogów bezpieczeństwa biernego (konstrukcja) – badania laboratoryjne, jak i czynnego (zaistnienie wypadków z udziałem danego urządzenia w przeszłości), potwierdzonego w praktyce. Zachęcamy wszystkich producentów maszyn i urządzeń rolniczych o składanie wniosków o nadanie „Znaku Bezpieczeństwa KRUS”.

Skip to content