Atrakcyjne działki na sprzedaż we Wszewilkach !

ATRAKCYJNE DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ WE WSZEWILKACH

Działka nr 46/26 AM 1 o powierzchni ogólnej 0,2057 ha obręb Wszewilki i działka nr 46/31 AM 1 o powierzchni ogólnej 0,1137 ha obręb Wszewilki.

Nieruchomości posiadają przeznaczenie: 2.MN/U10 – Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową

Przetargi odbędą się 18 października 2022 r. o godz. 10.00 (działka nr 46/31 AM 1) i o godz. 11.00 (działka nr 46/26 AM 1) w Sali numer 45 Urzędu Miejskiego w Miliczu ul. Trzebnicka 2.

Szczegóły dotyczące przetargu działka nr 46/31 AM 1 :
http://www.bip.milicz.pl/a,30569,przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej-stanowiacej-wlasnos.html
Szczegóły dotyczące przetargu działka nr 46/26 AM 1 :
http://www.bip.milicz.pl/a,30570,przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej-stanowiacej-wlasnos.html

Skip to content