Dolnośląski Sejmik Klimatyczny

Wczoraj  w Urzędzie Miejskim w Miliczu odbył się Dolnośląski Sejmik Klimatyczny. Rozmawiano o tym, co samorządowcy mogą zrobić, aby zatrzymać postępujące zmiany klimatu.

Podczas Sejmiku przyjęte zostały 2 apele.

Pierwszy do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o:

🌍 opracowanie planu adaptacji Dolnego Śląska do zmian klimatycznych
🌎 opracowanie strategicznego planu gospodarowania wodami opadowymi
🌏 stworzenie programu wsparcia dla gmin, które już dziś muszą zabezpieczyć mieszkańcom dostęp do wody pitnej

Drugi do Rady Ministrów oraz Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o:

🌏 wprowadzenie w trybie pilnym zdecydowanych i kompleksowych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na poziomie ustawodawczym

 

prezentacje prelegentów do pobrania :

Marcin Popkiewicz – Klimatyczne fakty i mity

Adam Zawada – Wiceprezydent Wrocławia
 – Działania samorządów związane z adaptacją do zmian klimatu

Artur Zych – Burmistrz Miasta i Gminy Wleń – Wpływ zmian klimatycznych na gospodarkę wodno – ściekową gmin

Gabriela Tomik – Pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do spraw współpracy z samorządem terytorialnym – Działania rządowe w zakresie rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej i małej retencji

Dr Małgorzata Stolarska – Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie


Sławomir Strzelecki Starosta Milicki, Piotr Lech – Burmistrz Gminy Milicz

Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha – Woda w Sudetach – wyzwanie cywilizacyjne

prof. dr hab. inż Andrzej Żyromski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Źródła wody oraz metody szacowania jej strat

 

Skip to content