Gmina Milicz w kierunku zawiązania Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Wczoraj 4 października w Starej Rzeźni w Miliczu odbyło się spotkanie dotyczące zawiązania współpracy międzygminnej zmierzającej do utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) w północnej części subregionu wrocławskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów z gmin: Brzeg Dolny, Wisznia Mała, Prusice, Oleśnica, Wołów, Oborniki Śląskie, Twardogóra, Żmigród, Cieszków, Krośnice. Gospodarzem 4. już spotkania ( poprzednie odbyły się w Wołowie, Rawiczu oraz online w formie wideokonferencji) była Gmina Milicz. Na zaproszenie włodarzy naszej gminy w spotkaniu uczestniczył Jan Węgrzyn – ekspert Krajowego Zasobu Nieruchomości, który omówił aktualne tendencje związane z przystąpieniem do SIM, a zgromadzeni goście dyskutowali o możliwościach zawiązania współpracy biorąc pod uwagę uwarunkowania swoich gmin w kontekście ewentualnego zawiązania SIM.

Czym jest SIM

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Inicjatywa skierowana jest do osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Jakie są korzyści z bycia najemcą SIM

✔️ możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;

✔️ nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;

✔️ dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);

✔️ możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Jakie są źródła finansowania SIM

✔️ bezzwrotne wsparcie samorządów z Funduszu Dopłat, pokrywające 35% kosztów inwestycji,

✔️ od 10 do 30% udziału wniesione przez lokatorów,

✔️ 35-55% preferencyjnego kredytu udzielanego z programu społecznego budownictwa czynszowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt będzie spłacany przez SIM z wpływów z płatności czynszowych.

Skip to content