Nabór uzupełniający w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Uwaga!!! NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY GRANTY PPGR

W wyniku powstania oszczędności poprzetargowych, Gmina Milicz ogłasza dodatkowy – drugi nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020.

Uprawnionymi w programie są tylko i wyłącznie uczniowie zamieszkujący gminę Milicz, którzy zostali negatywnie zweryfikowani albo zrezygnowali z otrzymanego wsparcia w pierwszym naborze, uczniowie którzy nie brali udziału w pierwszym naborze.


UWAGA!

Ze względu na ograniczoną pulę środków (przewidujemy około 136 miejsc) i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń oraz ich kompletność. W pierwszej kolejności akceptowane będą oświadczenia, które zawierają wszystkie załączniki. W przypadku braku potwierdzenia faktu pracy krewnego w PPGR, Gmina Milicz wystąpi do KOWR o potwierdzenie zatrudnienia, lecz w pierwszej kolejności zakwalifikowani będą Ci Beneficjenci, którzy będą posiadać wszystkie załączniki.

Złożenie niekompletnego wniosku tj. nie wypełnienie lub błędne wypełnienie wymaganych informacji, nie złożenie wszystkich wymaganych załączników i dokumentów (zgodnie z wykazem dokumentów zamieszczonych powyżej) spowoduje odrzucenie wniosku.
Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia

Termin i miejsce składania wniosków: od dnia 12.09.2022 r. do dnia 23.09.2022 r., w godz. 8.30-14.30 pok. nr 53 w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miliczu, pn – pt w godz. 8.00 – 15.00, pod nr tel. 71 38 04 308 lub mailem o.wydrych@milicz.pl

W załączonych dokumentach znajdują się wszelkie informacje dotyczące naboru. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją.

0. Szczegółowe informacje_nabór uzupełniający_Granty PPGR
1. Załącznik nr 7_Oświadczenia_rodzica_opiekuna prawnego_Grant_PPGR_
2. Załącznik nr 8_Oświadczenie_ucznia pełnoletniego_Grant_PPGR
3. Deklaracja udziału w konkursie PPGR_wraz z listą załączników
4. Informacja o osobie ubiegającej się o wsparcie_PPGR
5. Tabela nr 1_pokrewieństwo_PPGR
Regulamin_Konkursu_Grantowego_11022022(2)
Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020)

Skip to content