EKOWARSZTATY W DOLINIE BARYCZY

[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]PRZEPROWADZONE W RAMACH EDUKACJI POZASZKOLNEJ W PROJEKCIE: SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe realizowanym przez Gminę Milicz- podsumowanie zajęć w pierwszym roku realizacji

Zadanie koordynowane przez Partnera projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS

Celem zajęć realizowanych przez Partnera – Stowarzyszenie EKOS było rozbudzanie zainteresowań w obszarze nauk przyrodniczych, kształtowanie świadomości proekologicznej. Warsztaty zrealizowane zostały w formie zajęć terenowych tworząc okazję do samodzielnego zbadania stanu wybranych elementów środowiska naturalnego i pobudzanie refleksji nad sposobami poprawy jego stanu.

Warsztaty zrealizowane w grupach 8-osobowych, które uczestniczyły jednocześnie w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z zakresu nauk przyrodniczych i stanowią dla nich wartość dodaną. Konstrukcja programu ekowarsztatu dostosowana została do dzieci ze wszystkich poziomów edukacyjnych i opierała się na podstawie programowej obejmując np. tworzenie warunków do poznawania współzależności między składnikami środowiska, rozumienia przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody. Kształtowanie proekologicznej motywacji ucznia. Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze. Różnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna oraz ekosystemów) – znaczeń jej ochrony. Żywność – oddziaływanie produkcji żywności na środowisko. Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii i energetyka jądrowa – bezpieczeństwo i składowanie odpadów. Oprócz tematów naukowych prezentowane  były walory turystyczne regionu oraz szeroki wachlarz możliwości aktywnego wypoczynku w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy. Uczestnikom ekowarsztatów zostały zapewnione niezbędne pomoce i odczynniki do wykonywania doświadczeń w trakcie zajęć plenerowych. W roku szkolnym 2017/2018 Ekowarsztaty objęły plenerowe 4-godzinne zajęcia dla 10 grup uczniów. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w ekowarsztatach. Warsztaty te pozwoliły w praktyce wykorzystać informacje zdobyte wcześniej na zajęciach stacjonarnych.

W kolejnym roku szkolnym odbędą się warsztaty  dla kolejnych 10 grup uczniów z wszystkich placówek objętych wsparciem w ramach projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO WD 2014-2020.

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”3″ images=”2448,2449,2450,2451,2452,2453,2454,2455,2456,2457,2458,2459,2460,2461,2462,2463,2464,2465″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

Skip to content