Projekt „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”

Z uwagi na wiele pytań dotyczących terminu ogłoszenia naboru wniosków w ramach projektu „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” informujemy, że o terminie naboru nie decyduje gmina Milicz. Obecnie Lider projektu opracowuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia naboru wniosków. Ponadto wiele działań jest utrudnionych z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w Polsce.

Przypominamy, że projekt przewiduje elementy wymagające bezpośredniego kontaktu (spotkania z mieszkańcami, funkcjonowanie punktów kontaktowych dla mieszkańców, dyżury ekspertów czy wizyty audytorów).
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców przesunięcie terminu naboru jest konieczne

Nabór zostanie uruchomiony w możliwie najszybszym terminie, jeżeli pozwolą na to zasady i ograniczenia wynikające z  epidemii.

Skip to content