Pomiar jakości powietrza na terenie gminy Milicz

Prezentacja raportu jakości powietrza: styczeń 2021 r.

http://milicz.pl/2021/02/24/jakosc-powietrza-w-styczniu-2021-roku-w-gminie-milicz/

Prezentacja raportu jakości powietrza: grudzień 2020 r.

http://milicz.pl/2021/02/24/jakosc-powietrza-w-grudniu-2021-roku-w-gminie-milicz/

 

Chcesz sprawdzić jakość powietrza w gminie Milicz, wejdź na :

https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10

Chcesz mieć stały dostęp do odczytów pomiaru jakości powietrza na terenie gminy Milicz skorzystaj z bezpłatnej aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze.

Raporty jakości powietrza :

Raport listopad 2019

Raport grudzien 2019

Raport styczeń 2020

Raport luty 2020

raport marzec

INFORMACJA OGÓLNA

Od września 2019 r. został uruchomiony w gminie Milicz system monitoringu jakości powietrza. Zakupiono 5 urządzeń pomiarowych dzięki którym mierzone są takie wielkości jak: pyły zawieszone PM 2.5 i PM 10, wilgotność, ciśnienie i temperaturę powietrza. Na terenie Milicza zamontowano 3 sensory jakości powierza: w Rynku, na Urzędzie Miejskim i przy akwarium plenerowym. Kolejne dwa sensory to urządzenia mobilne początkowo umieszczone w Sułowie i w Gądkowicach, następnie w miejscowości Łąki, Olsza czy Potasznia. Dane ilościowe są do odczytu na wyświetlaczach zewnętrznych: w Rynku oraz na budynku urzędu. Zasięg dokonywanego pomiaru sięga do 1000 m i jest zapisywany w sensorze co 5 minut.
Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz osób szczególnie narażonych na działanie smogu (tj. dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego). Montaż sensorów ma mieć również działanie prewencyjne, uświadamiające mieszkańcom jak duży wpływ na jakość powietrza ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o. czy ogrzewanie domów słabej jakości paliwem.
UWAGA!
W Polsce obowiązują następujące normy stosowane przez GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska):
Poziom dopuszczalny przy pyle PM10 to 50 µg/m3 (dobowy) natomiast przy pyle 2.5 to 25 µg/m3 ( średni-roczny).
Należy pamiętać, że odczyty z sensorów wskazują poziom pyłów zawieszonych w danym momencie i nie mogą być odnoszone do podanych wyżej poziomów dopuszczalnych.

 

Skip to content