Rada Działalności Pożytku Publicznego debatowała o budżecie na przyszły rok.

6 października br.  w Starej Rzeźni  spotkała się po raz kolejny milicka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Debatowano nad wysokością wnioskowanych do Rady Miejskiej kwot na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w 2021 r. Największy wzrost zaproponowano w kategorii zadań związanych z  promocją zdrowia.  W rezultacie na wszystkie zadania realizowane w poszczególnych dziedzinach Rada  chciałaby przeznaczyć w przyszłym roku ponad milion zł. Ostateczne wysokości kwot  przeznaczonych na działalność pożytku publicznego zostaną określone w uchwale budżetowej podjętej przez Radę Miejską w Miliczu.

Skip to content