Nowe nasadzenia drzew w naszym mieście.

W ostatnich dniach pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu  posadzili  100 drzew lipy drobnolistnej (Tilia cordata) . Te drzewa są efektem pozyskania przez Gminę Milicz  dotacji  w wysokości 10 800 zł na zakup sadzonek z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego.  

W przyszłym roku zamierzamy także  starać się o dofinansowanie i uzupełniać drzewostany na terenie miasta i gminy- zapewnia Ewa Bezpałko-Szmigiel, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Miliczu.

Skip to content