O Erasmus+

29 października 2019 r. w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Miliczu odbyła się gminna konferencja na temat “Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+”. Organizatorem spotkania była Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim, która jest beneficjentem dwuletniego projektu. Placówkę reprezentowała dyrektor Małgorzata Posacka wraz z dwoma nauczycielkami zaangażowanymi w koordynowanie zagranicznych mobilności, anglistką Iwoną Wojcieszak oraz germanistką Sonią Rybką. W konferencji wzięli udział dyrektorzy milickich placówek oświatowych wraz z nauczycielami zainteresowanymi udziałem w Akcji K1 w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy mogli poznać specyfikę zadania oraz dowiedzieć się, jakich formalności należy dopełnić ,aby w terminie złożyć wniosek podczas kolejnego naboru w 2020 roku. Omówiono również ważne kwestie takie jak: sposoby pozyskiwania zagranicznych partnerów mobilności ,formy korzystania z doskonalenia zagranicą ,planowanie wydatków budżetowych projektu. Prowadzące spotkanie zaprezentowały swój wniosek pozytywnie zaopiniowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  oraz omówiły atuty swojej inicjatywy ,które pozwoliły na odniesienie sukcesu.

Podczas drugiej części spotkania nauczycielki przedstawiły prezentację z dotychczasowych mobilności (na Maltę i do Niemiec),pokazując atuty zagranicznych wyjazdów i korzyści ,jakie przynoszą one szkole i jej pracownikom.

Skip to content