10 wniosków do dofinansowania w ramach RFIL

 

30 września pracownicy Urzędu Miejskiego złożyli 10 wniosków na pozyskanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadań ma na celu polepszenie jakości życia mieszkańców.
Wartość wszystkich złożonych wniosków opiewa na kwotę: 49 728 079,77 zł, z czego wartość dofinansowania wynosiłaby: 43 034 039,43 zł
Teraz czekamy na ocenę wniosków i przyznanie środków.
Poniżej prezentujemy zadania objęte wnioskami do dofinansowania:

1. Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Miliczu (wartość zadania: 1 600 000,00 zł, wartość dofinansowania: 1 500 000,00 zł)
2. Budowa ul. Fiołkowej, Makowej i Konwaliowej w Miliczu ( wartość zadania: 7 306 957,00 zł, wartość dofinansowania: 7 206 957,00 zł)
3. Budowa trzeciego etapu gminnej drogi łączącej drogę krajową nr 15 z drogą wojewódzką nr 439 (5 000 000,00 zł, wartość dofinansowania: 4 900 000,00 zł
4 . Rozbudowa i przebudowa gminnych dróg w miejscowościach Miłochowice i Pogórzyno, ( wartość zadania: 7 500 000,00 zł, wartość dofinansowania: 7 400 000,00 zł)
5. Budowa sieci dróg i skrzyżowań wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi w miejscowości Wszewilki ( wartość zadania: 9 200 000,00 zł, wartość dofinansowania: 9 000 000,00 zł)
6. Budowa sieci ścieżek rowerowych w gminie Milicz ( wartość zadania: 3 771 727 ,00 zł, wartość dofinansowania: 3 671 727 ,00 zł)
7. Budowie wielorodzinnego budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w Miliczu przy ul. Krotoszyńskiej ( wartość zadania:1 739 452,12 zł, wartość dofinansowania: 1 639 452,12 zł)
8. Rozbudowa z przebudową budynku remizy strażackiej w Bartnikach ( wartość zadania: 900 000,00 zł, wartość dofinansowania: 800 000,00 zł)
9. Rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Miliczu o łącznik i salę kinowo-widowiskową ( wartość zadania: 6 709 943,65 zł, wartość dofinansowania: 1 415 885,31 zł)
10. Rewitalizacja podwórek, dróg w centralnej części miasta Milicz ( wartość zadania: 6 000 000,00 zł, wartość dofinansowania: 5 500 000,00 zł)

Skip to content