Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rusza 1 kwietnia

2021-05-28

Narodowy Spis Powszechny- praca rachmistrzów spisowych

 

Od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczynają rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić z numeru 22 828 88 88. 

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację ( informacja poniżej).

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów mogą być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję.

Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl uruchomiona została aplikacja Sprawdź tożsamość rachmistrza. Respondent w trakcie wywiadu ma możliwość potwierdzenia tożsamości rachmistrza  wprowadzając informacje, które uzyska od rachmistrza tj. jego imię, nazwisko oraz 3 wybrane cyfry identyfikatora z pozycji wylosowanych przez system.

Identyfikator ma 15 znaków łącznie z „/” – te znaki (na pozycjach 8 i 10) nie podlegają losowaniu. Jeżeli respondent prosi o podanie cyfr 1, 2, 6 – to należy wpisać pierwszą, drugą i szóstą cyfrę identyfikatora. Np. dla identyfikatora 3023062/3/00999 – będzie to 3, 0, 6. Jeżeli system wylosuje np. 5, 9, 13 – to w pola formularza należy wpisać 0, 3, 9  –  3023062/3/00999.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drodzy Państwo, przedstawiamy kolejne informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Poniżej informacje: „o co pytać będziemy w NSP 2021”, jak i to „o co pytać nie będziemy”.

A nie będziemy pytać m.in. o: zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta bankowego, numery PIN do karty, dane logowania do bankowości internetowej.

Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.). Jeżeli okres przebywania za granicą respondenta jest krótszy niż rok, wówczas wypełnia on kwestionariusz emigranta krótkookresowego, jeżeli wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego. W przypadku emigranta, o którym informacji udziela respondent dokonujący samospisu, mieszkający w Polsce, każde pytanie kwestionariusza osobowego zawiera dodatkową odpowiedź „nie mam żadnej wiedzy na ten temat”. W związku z powyższym w formularzu elektronicznym nie ma numeracji pytań.

Formularz elektroniczny wsparty jest słownikami: adresów, krajów obywatelstwa, krajów urodzenia, zamieszkania oraz przebywania, narodowości, języków, wyznań, rodzajów paliwa i źródeł energii, rodzaju obiektów zbiorowego zakwaterowania, zawodów oraz rodzajów działalności (PKD). Zawiera również dodatkowe wyjaśnienia i definicje pojęć.

Wyjaśnienia do pytań i instrukcje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące spisu zamieszczamy na stronie FAQ – Najczęściej zadawane pytania

WYKAZ PYTAŃ DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

znajduje się pod poniższym linkiem: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

 
 
 

Powyższe pytania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 przetłumaczone na polski język migowy prezentujemy na stronie pjm.spis.gov.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________

CO NOWEGO w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań- Ja już się spisałem

2021-05-12

Na stronie spisowej pod adresem https://wroclaw.stat.gov.pl/nsp-2021/materialy-do-pobrania zamieszczone zostało nagranie – apel Pana Wojewody na temat NSP 2021. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Na stronie https://wroclaw.stat.gov.pl/nsp-2021/materialy-do-pobrania dostępna jest także formatka (w formacie powerpoint) z możliwością edycji dla osób, które chciałyby wziąć udział w akcji „ja już się spisałem/am”

OTO INSTRUKCJA:

Aby dodać zdjęcie w formatce i dostosować formatkę do indywidualnych potrzeb wystarczy:

  1. Zaznaczyć niebieskie kółko z napisem Miejsce na zdjęcie
  2. Kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Formatuj obraz
  3. Następnie wybrać kategorię Wypełnienie i linia
  4. W opcji Wypełnienie wybrać Wypełnienie obrazem lub teksturą
  5. Wybrać Wstaw obraz z Plik … (i tutaj należy wskazać miejsce w swoich zasobach, gdzie znajduje się zdjęcie z wizerunkiem osoby)
  6. Z formatki usunąć napis Miejsce na zdjęcie
  7. Na formatce uzupełnić Imię i Nazwisko osoby oraz Stanowisko

Przygotowaną formatkę można zapisać w formacie pdf. gif. png. jpeg. tiff. Wystarczy:

  1. Wybrać opcję Plik
  2. Następnie zaznaczyć opcje Zapisz jako
  3. W części Zapisz jako typ – wskazać wybrany format

/Informacja przekazana przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu/

___________________________________________________________________________________________________________________________

POMÓŻ seniorowi spisać się bezpiecznie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich  mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. I będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, a po 4 maja również poprzez dedykowaną aplikację dostępną na stronie spis.gov.pl.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów są oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję i upewnić się, że nasi bliscy seniorzy mają tego świadomość. 

Jeśli seniora spisał współmieszkaniec lub senior spisał się sam (np. z czyjąś pomocą przez Internet albo poprzez infolinię spisową), zrealizował tym samym swój obowiązek udziału w spisie. Nikt nie ma prawa do niego zadzwonić w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

Jeśli respondent będzie miał uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności kontaktującego się z nim rachmistrza spisowego, powinien zaistniały incydent niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności. 

Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej) lub poprzez formularz: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan/ zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”. Po zgłoszeniu zdarzenia GUS podejmie niezwłocznie odpowiednie kroki do weryfikacji informacji i danych.

Grafika na której wypisane jest 10 porad spisowych dla seniorów w formacie JPG.

 

______________________________________________

Narodowy Spis Powszechny 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji w notatce do pobrania TUTAJ: Notatka_NSP_2021_Mniejszości_narodowe

oraz TUTAJ: Notatka_NSP_2021_Osoby_ze_szczególnymi_potrzebami

Spis będzie realizowany następującymi metodami:

obowiązkowo:
– metodą samospisu internetowego

uzupełniająco:
– metodą wywiadu telefonicznego
– metodą wywiadu bezpośredniego

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

 

Skip to content