Czyste powietrze- punkt informacyjny w Miliczu

Gmina Milicz od dnia 7 czerwca 2021 roku otwiera punkt konsultacyjno-informacyjny dla Mieszkańców Gminy dotyczący Programu „Czyste Powietrze”

Osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie będziemy udzielać informacji o zasadach Programu, sposobie złożenia wniosku oraz rodzajach dostępnych dotacji.

Punkt zostanie otwarty w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój numer 61) w następujących dniach:

Wtorki i czwartki: 8:00 – 12:00

Środy 14:00 – 16:00

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

O dotację mogą się ubiegać właściciele lub współwłaściciele budynków jedno i dwulokalowych, o dochodzie niższym niż 100 tys zł rocznie, planujący wykonanie następujących inwestycji:

– wymiana źródła ciepła i ciepłej wody użytkowej

– ocieplenie budynków

– wymiana okien i drzwi wejściowych

– instalacja wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (np. rekuperator)

– montaż kolektorów słonecznych

– montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

Wymagania techniczne do złożenia wniosku o dotację:

– komputer do wypełnienia interaktywnego formularza wniosku

– posiadanie aktywnego konta e-mail

Skip to content