Bezpieczeństwo podczas pracy ze zwierzętami w gospodarstwie rolnym

„Nie ryzykujesz gdy znasz i szanujesz” to hasło kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, służącej propagowaniu sposobów zmniejszenia wypadków związanych z hodowlą zwierząt. Pomimo zmieniającej się liczby gospodarstw rolnych, zajmujących się produkcją zwierzęcą, zagrożenia z nią związane występują nadal. Zwierzęta hodowlane krowy, świnie, konie, drób, jak i te wspomagające pracę w gospodarstwie tj. psy, koty, mogą być źródłem niebezpiecznych zdarzeń oraz chorób. W czasie karmienia, dojenia, zabiegów higienicznych dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta. W 2022 roku w kategorii uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta odnotowano 1444 wypadków tj. 13,6% wszystkich wypadków w skali kraju. Na terenie działania Placówki Terenowej KRUS w Trzebnicy, tj. powiatu milickiego oraz trzebnickiego, w 2022 roku odnotowano 4 wypadki związane ze zwierzętami tj. 28,6% wszystkich zdarzeń. Zapewnienie odpowiednich warunków oraz umiejętny sposób obsługi zwierząt zmniejsza ryzyko wypadku oraz możliwość wystąpienia chorób odzwierzęcych.

Główne przyczyny wypadków ze zwierzętami:

1. Niewłaściwy sposób obsługi

2. Nieodpowiedni stan budynków i pomieszczeń

3. Narowistość i agresja zwierząt

4. Zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem

5. Nieużywanie przy obsłudze zwierząt poskromów, płyt przepędowych itp.

W gospodarstwach dochodzi również do upadków wskutek poślizgnięcia się na zanieczyszczonych pomiotem ptasim podwórzach, wybiegach, schodach. Podłoże w pomieszczeniach inwentarskich należy utwardzić, aby było odporne na nasiąkanie wodą oraz nieczystościami. Podłoga nie powinna mieć dziur i pęknięć. W brudnych budynkach rozwijają się drobnoustroje, mogące wywoływać choroby u zwierząt i ludzi.

Rolniku pamiętaj:

  1. Sygnalizuj zwierzęciu swoją obecność
  2. Utrzymuj czystość w pomieszczeniach
  3. Kupuj zwierzęta od zaufanych hodowców
  4. Nie pracuj ze zwierzętami po wypiciu alkoholu
  5. Pracuj w odpowiednim obuwiu oraz odzieży ochronnej

Ze zwierzętami powinny pracować wyłącznie osoby dorosłe, zdrowe, sprawne fizycznie oraz przyjaźnie do nich nastawione. Pamiętajmy o niespożywaniu alkoholu przy ich obsłudze. Stosując zasady bezpieczeństwa i higieny w budynkach i pomieszczeniach inwentarskich zmniejszamy ryzyko wypadku z udziałem zwierząt. Rolniku pamiętaj również o udziale dzieci w pracach w gospodarstwie, szczególnie tych, w których okolicy znajdują się zwierzęta. Chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji oraz zagrożenia utraty zdrowia. Rolniku, pamiętaj „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”.

PT KRUS Trzebnica

Żródła:

  1. „Praca rolnika. Dobre praktyki.” Warszawa 2013
  2. „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2022 roku.”
  3. www.krus.gov.pl
Skip to content