Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2024 w zakresie ,,Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego’’

Burmistrz Gminy Milicz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2024 w zakresie ,,Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego’’

Szczegóły konkursu ofert:
http://bip.milicz.pl/a,31489,zarzadzenie-nr-1170-2024-otwarty-konkurs-ofert-kultura-2024.html
Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2024 r.

Skip to content