INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY MILICZ

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY MILICZ.

Zakończono projekt pn. „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Milicz w roku 2020”. Założeniem zadania było usunięcie płyt cementowo-azbestowych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Milicz. Gmina Milicz ubiegała się o uzyskanie pomocy finansowej, jako jednostka pośrednicząca otrzymane dofinansowanie ostatecznie przekazała 90 Beneficjentom. Całkowita wartość zadania wyniosła  90690,46 zł które w 100% zostało sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2020 usunięto 213,460 Mg płyt cementowo-azbestowych z terenu Gminy Milicz.

Już dziś zachęcamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania w Urzędzie Miejskim w Miliczu azbestu wymagającego usunięcia. Z nowym rokiem w chwili ogłoszenia przez WFOŚiGW naboru wyrażamy gotowość do podjęcia działań w celu uzyskania kolejnego dofinansowania.

 

Skip to content